Tradícia kupeľníctva
cierny_vrch
cierny_bok
cierny_vrch02
nav_banner_lava
nav_banner_lava_spod2

Tradícia kúpeľníctva

Rok 1768 môžeme smelo nazvať zrodom liečebného miesta Korytnice. A to preto, lebo v tomto roku dáva prefekt erárneho panstva likavsko-hrádockého, Anton Pongrác kráľovskej korune návrh na odborný výskum liečivej sily štyroch korytnických prameňov.

V 19. storočí začí síce pomalá, ale systematická výstavba Korytnice a preto kúpele patria k mladším kúpeľným miestam na Slovensku. Korytnica bola v tomto období nielen ako rekreačné, ale aj kúpeľné stredisko, predovšetkým pre Liptov. Od roku 1815 sa stáva Korytnica stálym rekreačným miestom pre úradníkov prefektúry likavsko-hrádockého panstva, ako aj pre vyšších stoličných funkcionárov.

Novodobými zakladateľmi Korytnice ako liečebného miesta možno označiť stoličného lekára MUDr. Pavla Hoffmanna a jeho vtedy praktizujúceho priateľa MUDr. Gerharta Flittnera, neskoršieho Hoffmannovho nástupcu, ktorí v polovici 19. storočia začali s propagáciou Korytnice ako vynikajúceho liečebného strediska.

Návštevnosť postupne rástla a schádzala sa tu veľmi pestrá spoločnosť. Kúpele sa prispôsobili potrebám bohatších návštevníkov. Príjemná horská klíma, no predovšetkým chýr o vynikajúcich liečivých účinkoch minerálnych prameňov prilákal do Korytnice hostí z cudziny a zámoria. Na pitnú liečbu, ktorá tvorila dôležitú zložku celkovej liečby, slúžili upravené pramene Vojtech, Žofia, Franc Jozef a Ilka.

nav_banner_spod2 cierny_bok
cierny_vrch02

[Domov] [Lokalita] [Pramene] [Využitie] [Pozemky a stavby] [Kontakty]

cierny_vrch02

Copyright © 2005 TIL - Andrej Madro. All Rights Reserved.

 

cierny_bok nav_banner_spod2
nav_banner_prava
nav_banner_lava_spod2
cierny_bok

NAJ.sk